Szkoła im. Schillera w Dreznie – otaczana kostka gr., Niemcy